have a good long talk

listen to the pronunciation of have a good long talk
İngilizce - Türkçe
uzun uzun konuşmak
have a good long talk

  Heceleme

  have a good Long talk

  Türkçe nasıl söylenir

  häv ı gîd lông tôk

  Telaffuz

  /ˈhav ə gəd ˈlôɴɢ ˈtôk/ /ˈhæv ə ɡɪd ˈlɔːŋ ˈtɔːk/

  Günün kelimesi

  tellurian