have a good long talk

listen to the pronunciation of have a good long talk
Englisch - Türkisch
uzun uzun konuşmak
have a good long talk

  Silbentrennung

  have a good Long talk

  Türkische aussprache

  häv ı gîd lông tôk

  Aussprache

  /ˈhav ə gəd ˈlôɴɢ ˈtôk/ /ˈhæv ə ɡɪd ˈlɔːŋ ˈtɔːk/

  Wort des Tages

  medevac
Favoriten