han

listen to the pronunciation of han
İngilizce - Türkçe
tavuk
han chinese
Han Ulusu ya da Han Çinli (Basitleştirilmiş Çince: 汉族, Klasik Çince: 漢族, pinyin: hànzú) Çin'de yaşayan en büyük etnik gruptur. Çin nüfusunun %92'sini ve dünya nüfusunun yaklaşık %19'ünü oluştururlar. Türkçe'de Çinli kelimesi Han Ulusuna eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Han Ulusu adını M.o. 206 – M.S. 220 yılları arasında hüküm sürmüş Han Hanedanlığı'ndan alır. Han Hanedanlığı, Çin'i tek bir hükümdar altında birleştiren kısa süreli Qin Hanedanlığı'nin ardından (M.o.221 - M.o.206) egemenliği ele geçirmiş, Çin kültürü üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Bugün Çin'de yaşayan pek çok insan da Han döneminde kurulan kültürel ve siyasal birliğin mirasçısı olarak kendini Han insanı (Hànrén) olarak adlandırmaktadır
han dynasty
han hanedanı
han çinli
Han Ulusu ya da Han Çinli (Basitleştirilmiş Çince: 汉族, Klasik Çince: 漢族, pinyin: hànzú) Çin'de yaşayan en büyük etnik gruptur. Çin nüfusunun %92'sini ve dünya nüfusunun yaklaşık %19'ünü oluştururlar. Türkçe'de Çinli kelimesi Han Ulusuna eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Han Ulusu adını M.o. 206 – M.S. 220 yılları arasında hüküm sürmüş Han Hanedanlığı'ndan alır. Han Hanedanlığı, Çin'i tek bir hükümdar altında birleştiren kısa süreli Qin Hanedanlığı'nin ardından (M.o.221 - M.o.206) egemenliği ele geçirmiş, Çin kültürü üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Bugün Çin'de yaşayan pek çok insan da Han döneminde kurulan kültürel ve siyasal birliğin mirasçısı olarak kendini Han insanı (Hànrén) olarak adlandırmaktadır
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân $ : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan
Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı
Büyük şehirlerde serbest mesleklerde çalışanların oda veya daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı
Yemek sofrası
Japonya'da derebeylik yönetiminde, bir daimyonun yönetimindeki toprak parçası
Sofra
Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı: "Bir handa, yorgun argın tatlı bir uykudaydık ."- F. N. Çamlıbel
Büyük şehirlerde serbest mesleklerde çalışanların oda veya daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı: "Ömer Abit hanında bir yazıhane kiralanmış, aylıkla bir otomobil tutulmuştu."- E. E. Talu
Yemek masası
üstüne yemek konan tepsi
Ahçı dükkânı, lokanta
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
işyeri olarak kullanılan birkaç katlı yapı
Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan
han ulusu
Han Ulusu ya da Han Çinli (Basitleştirilmiş Çince: 汉族, Klasik Çince: 漢族, pinyin: hànzú) Çin'de yaşayan en büyük etnik gruptur. Çin nüfusunun %92'sini ve dünya nüfusunun yaklaşık %19'ünü oluştururlar. Türkçe'de Çinli kelimesi Han Ulusuna eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Han Ulusu adını M.o. 206 – M.S. 220 yılları arasında hüküm sürmüş Han Hanedanlığı'ndan alır. Han Hanedanlığı, Çin'i tek bir hükümdar altında birleştiren kısa süreli Qin Hanedanlığı'nin ardından (M.o.221 - M.o.206) egemenliği ele geçirmiş, Çin kültürü üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Bugün Çin'de yaşayan pek çok insan da Han döneminde kurulan kültürel ve siyasal birliğin mirasçısı olarak kendini Han insanı (Hànrén) olarak adlandırmaktadır
HAN U MAN
(Osmanlı Dönemi) (Hanmân) Ev. Bark. Ocak. Ehil ve iyal
FÂTİH SULTAN MEHMED HAN
(Osmanlı Dönemi) (1432 - 1481) En meşhur Osmanlı Padişahlarındandır. ll. Murat Han'ın oğlu ve ll. Bayezid Han'ın babası ve 7. pâdişahtır. Edirne'de doğmuş ve Gebze'de vefat etmiştir. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) medhine mazhar olmuştur. Peygamberimiz "İstanbul mutlak fetholunacaktır." müjdesini vermişti ve onu feth eden kumandan ve askerlerini medh ü senâ etmişti. Dört-beş lisan bilen Sultan Fâtih, saltanatı boyunca büyüklü küçüklü 17 devleti aldığı gibi 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul'u fethederek İslâma kazandırdı ve orta
SULTAN SELİM HAN
(Osmanlı Dönemi) Bak: Yavuz Sultan Selim
SULTAN SÜLEYMAN HAN
(Osmanlı Dönemi) (Hi: 900-974) Osmanlı Padişahlarının onuncusu, İslâm Halifelerinin yetmişbeşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğludur. Avrupa-vari bir kısım kanunlar yapılmasına vesile olduğundan Kanuni nâmı ile de tanınır. Padişahlık yılları Osmanlı Devletinin en haşmetli devri olup, Avrupa, Asya Osmanlıların emrinde idi. İstanbul payitahttı. Bir fikir vermek için o zaman İstanbuldaki eserlerden bir kaç misal vereceğiz. İlk olarak o zamanda yapılan bir sayıma göre: 485 câmi, 4494 mescid, 100 imâret, 417 kervansaray, 1
İngilizce - İngilizce
the ancient dynasty in the mainland China, dated 206 BCE - 220 CE around the Parthian times, and marked by the stable feudal system, and the fusion of Confucianism, Taoism, and Buddhism
the Chinese population and culture, as distinguished from the surroundings, especially in ancient times
A member of the principal ethnic group of China, constituting about 93 percent of the population, especially as distinguished from Manchus, Mongols, Huis, and other minority nationalities. Also called Chinese, Han Chinese. A Chinese dynasty (206 220) noted for unifying and expanding its national territory and for promoting literature and the arts. Fief controlled by a daimyo, or territorial lord, during the Tokugawa period (1603-1867) in Japan. Collectively, the han resembled a confederation of principalities united under the Tokugawa shogunate. In 1869 the daimyo were requested to surrender their domains to the Meiji emperor; in 1871 they were abolished and replaced by the present-day prefectures. Han fei tzu Wu han Kuan Han ch'ing Han dynasty Han River Han Yongun Han Yu Han Yü Meegeren Han van
the ancient dynasty in the mainland China, dated 206 B.C. - A.D. 220 around the Parthian times, and marked by the stable feudal system, and the fusion of Confucianism, Taoism, and Buddhism
{i} ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts; Chinese people in general; river in central China; collective name for ideographs developed in China (used by the Chinese, Japanes and Korean); family name; female first name
The Han nationality, China's main nationality
To have; have
Hanging wooden block on which a mallet is struck to announce the time for zazen
A high speed network connecting personal computing personal computing equipment and possibly other networked-devices (such as the TV of the future) within the home Hard Disk The non-removable disk in a computer The disk stores data and information to be used in a PC Header The first 5 bytes of ATM cells, which contain primarily addressing information Holiday Code A VCR timer feature that allows you to assign the Sunday timer settings to up to 20 week days per year Normally used for Bank holidays HSSI (High Speed Serial Interface) Physical interface primarily used on routers and supporting transmission up to 52 Mbps
Sons of Hân The Chinese are so called from Hân the founder of the twenty-sixth dynasty, with which modern history commences (206-220 )
To have; have - Piers Plowman
A daimyo domain under the Tokugawa bakufu
Chinese dynasty, 206 BC- 221 AD
"in front, before" IE *hano "on, upon, before"
imperial dynasty that ruled China (most of the time) from 206 BC to 221 and expanded its boundaries and developed its bureaucracy
Half
Han Chinese
the largest ethnic group indigenous to China
Han Chinese
referring to the largest ethnic group indigenous to China
Hán tự
Any Chinese character used in Vietnamese
han't
has not
han't
have not
han-geul
The phonetic alphabet used to write the Korean language
han chinese
Han Chinese are a heterogenous ethnic group dominant in China and the largest single human ethnic group in the world. Han Chinese constitute about 92 percent of the population of the People's Republic of China and about 19 percent of the entire global human population. There is substantial genetic, linguistic, cultural and social diversity between its various subgroups, mainly due to thousands of years of regionalized assimilation of various ethnic groups and tribes in China. The Han Chinese are a subset of the Chinese nation (Zhonghua minzu). An alternate name that many Chinese peoples use to refer to themselves is "Descendants of the Dragon."
han-ga-wi
Chuseok, also called Han-ga-wi (한가위) (from archaic Korean for "great middle"), is a major three-day holiday in Korea celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar Korean calendar. As a celebration of the good harvest, Koreans visit their ancestral hometowns and share a feast of Korean traditional food
Han River
A river, about 1,126 km (700 mi) long, of east-central China flowing generally southeast to the Chang Jiang (Yangtze River). River, east-central China. A principal tributary of the Yangtze River (Chang Jiang), it has a total length of about 750 mi (1,200 km). It rises in the mountains in southwestern Shaanxi province; known by various names in its upper course, it becomes the Han at Hanzhong and flows through a fertile basin some 60 mi (100 km) long and 12 mi (19 km) wide, then cuts through a series of deep gorges and emerges into the central Yangtze basin in Hubei province. Its lower course forms a dense network of water transport covering the southern part of the North China Plain
Han Yongun
or Manhae born 1879, Korea died 1944, Korea Korean poet and religious and political leader. After participating in the failed Tonghak Uprising, he fled to Mount Solok and studied Buddhism. He became a priest in 1905 and set out to restore and nationalize Buddhism in Korea. In 1910, when Korea came under Japanese rule, he joined the independence movement. He helped draft a Korean Declaration of Independence in 1919 and was arrested and jailed for three years. In 1927 he led in the establishment of the Singanhoe society, a united national independence front. His best-known work is a volume of poetry, The Silence of the Lover
Han Yu
or Han Yü born 768, Henan province, China died 824, Chang'an Chinese poet and prose writer, the first proponent of Neo-Confucianism. An orphan, he joined the Chinese bureaucracy and served in several high government posts. He attacked Daoism and Buddhism, which were then at the height of their influence, and sought to restore Confucianism to its former status. He revived interest in the writings of Mencius and other neglected Confucian classics. His own works were written in a simple prose style unlike the elaborate manner popular at the time, and he became known as the "Prince of Letters
Han dynasty
(206 BC-AD 220) Second great Chinese imperial dynasty. In contrast to the preceding Qin dynasty, the Han was a period of cultural flowering. One of the greatest of the early histories, the Shiji by Sima Qian, was composed, and the fu, a poetic form that became the norm for creative writing, began to flourish. The Yuefu, or Music Bureau, collected and recorded not only ceremonial chants but also the songs and ballads of ordinary people. Lacquerware, first developed during the Shang dynasty, reached a level of great mastery, and silk was woven for export trade, which reached as far as Europe. Buddhism entered China during the Han. Paper was invented, time was measured with water clocks and sundials, and calendars were published frequently. So thoroughly did the Han dynasty establish what was thereafter considered Chinese culture that the Mandarin Chinese word for Chinese people is Han
Han van Meegeren
orig. Henricus Antonius van Meegeren born Oct. 10, 1889, Deventer, Neth. died Dec. 30, 1947, Amsterdam Dutch art forger. He forged at least 14 "Old Masters" and sold them at enormous profit; critics had hailed his Christ and the Disciples at Emmaus as a Johannes Vermeer masterpiece. His activities came to light after World War II, when a commission was established to restore to their owners artworks collected by Nazi leaders. Discovering a work purportedly by Vermeer among those amassed by Hermann Göring, the commission traced it to Meegeren. Charged with collaboration, he confessed. He died of a heart attack before his one-year sentence began
han dynasty
Han: imperial dynasty that ruled China (most of the time) from 206 BC to 221 and expanded its boundaries and developed its bureaucracy
han't
place frequented or inhabited by ghosts; place frequently visited (mainly used in Southern United States)
Türkçe - İngilizce
inn

We found a room at the inn. - Biz handa bir oda bulduk.

At a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger. - Japon tarzı bir handa, onlar her türlü ihtiyacınla ilgilenirler, bu nedenle parmağını kaldırmak zorunda kalmazsın.

khan

Kublai Khan established the Yuan Dynasty in 1271. - Kubilay Han Yuan Hanedanı'nı 1271 yılında kurmuştur.

Kublai Khan is the grandson of Genghis Khan. - Kubilay Han Cengiz Han'ın torunudur.

caravanserai
1. khan (a title applied to the Ottoman sultans and certain other rulers)
hostelry
inn; caravanserai; large commercial building
road house
hostel

At which hostel did you spend the night? - Geceyi hangi pansiyonda geçirdiniz?

rest house
ruler
shelter
lodging
sovereign
cham

Which team is the most likely to win the championship? - Hangi takım büyük ihtimalle şampiyonluğu kazanacak?

roadhouse
han hamam sahibi
a man of means
han hamam sahibi olmak
to be in clover
cengiz han
(Tarih) cenghis khan
küçük han
(Turizm) hostelry
Cengiz han
great mogul
han

  Heceleme

  Han

  Türkçe nasıl söylenir

  hän

  Telaffuz

  /ˈhan/ /ˈhæn/

  Etimoloji

  [ 'hän ] (noun.) 1736. From Mandarin: trad. 漢, simpl. 汉 (pinyin: hàn)

  Videolar

  ... and China's Han Dynasty, ...

  Günün kelimesi

  vandal