hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tazyik

listen to the pronunciation of hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tazyik
Türkçe - Türkçe
baskı
hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tazyik

    Heceleme

    hak ve öz·gür·lük·le·ri kı·sıt·la·ya·rak zor al·tın·da bu·lun·dur·ma du·ru·mu, taz·yik

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    condescend