hıyar

listen to the pronunciation of hıyar
Türkçe - Türkçe
Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük
Bu bitkinin ürünü
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
Kaba saba, görgüsüz, budala
(Osmanlı Dönemi) KUŞ'AR
salatalık
(Osmanlı Dönemi) FAKUS
HIYAR
(Osmanlı Dönemi) (C.: Hıyârât) Huk: Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. Muhayyerlik. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına hâcet kalmaksızın bozabilir
HIYAR
(Osmanlı Dönemi) Hayırlılar
HIYAR
(Hukuk) Muhayyerlik; seçme hakkı
acı hıyar
bakınız: ebucehil karpuzu
hıyar