gynarchy

listen to the pronunciation of gynarchy
İngilizce - Türkçe
devletin kadınlar tarafından idaresi
İngilizce - İngilizce
A government ruled by a woman or women
Rulership by women
Government by a woman
gynarchy