grafikler

listen to the pronunciation of grafikler
Türkçe - İngilizce

grafikler teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

grafik
{i} graph

The Super Nintendo's graphics are amazing. They're so much better than those of the original Nintendo. - Süper Nintendo'nun grafikleri şaşırtıcı. Onlar orijinal Nintendo'nun grafiklerinden çok daha iyi.

Tom goes to school for graphic design. - Tom grafik tasarımı için okula gidiyor.

grafik
graphic

Tom was a graphic designer before he became a teacher. - Tom bir öğretmen olmadan önce bir grafik tasarımcısıydı.

The Super Nintendo's graphics are amazing. They're so much better than those of the original Nintendo. - Süper Nintendo'nun grafikleri şaşırtıcı. Onlar orijinal Nintendo'nun grafiklerinden çok daha iyi.

grafik
diagram
grafik
chart

I can't understand why you said that. You don't know how to analyze numbers and charts. - Bunu neden söylediğini anlayamıyorum. Sayıları ve grafiklerin nasıl analiz edileceğini bilmiyorsun.

Tom loves charts and graphs. - Tom tabloları ve grafikleri sever.

grafik
tableaux
grafik
(Bilgisayar) charting
grafik
(Askeri) plotting
pasta grafikler
(Bilgisayar) pie charts
grafik
tableau
grafik
graphics

The Super Nintendo's graphics are amazing. They're so much better than those of the original Nintendo. - Süper Nintendo'nun grafikleri şaşırtıcı. Onlar orijinal Nintendo'nun grafiklerinden çok daha iyi.

What is the difference between raster and vector graphics? - Raster ve vektör grafikleri arasındaki fark nedir?

grafik
graphical
grafik
graph, diagram
grafik
graph, diagram, chart; graphics; graphic
Türkçe - Türkçe

grafikler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

GRAFİK
(Osmanlı Dönemi) yun. Bir hâdisenin gidişatını göstermek, birkaç şey arasında karşılaştırma yapmak için çizgi ve şekillerle yapılan rakamlı cetvel
grafik
Biçim, desen veya çizgilerle gösterme
grafik
Bir olayın, niceliğin çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş şekil, çizge
grafikler