given to trite moralizing

listen to the pronunciation of given to trite moralizing
given to trite moralizing

  Heceleme

  giv·en to trite mor·al·iz·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  gîvın tı trayt môrılayzîng

  Telaffuz

  /ˈgəvən tə ˈtrīt ˈmôrəˌlīzəɴɢ/ /ˈɡɪvən tə ˈtraɪt ˈmɔːrəˌlaɪzɪŋ/

  Günün kelimesi

  glabrous