give s.t. the once

listen to the pronunciation of give s.t. the once
İngilizce - Türkçe
etrafı şöyle bir düzeltmek
over
bir şeyi gözden geçirmek
give s.t. the once