gezin

listen to the pronunciation of gezin
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) hover
{f} pace
{f} promenade
got around
walk about
get around

Tom used crutches to get around. - Tom gezinmek için koltuk değneği kullandı.

I don't get around as well as I used to. - Ben eskisi kadar iyi gezinmiyorum

wander about
{f} loaf
{f} go around
strolling

We can do lots of strolling. - Bir sürü gezinti yapabiliriz.

gez
ambulate
gez
(Askeri) back sight
gez
{f} loafing
gez
{f} jaunt
gez
wander

When my interview was postponed until 3, I wandered around killing time. - İş görüşmem ertelenince saat 3'e kadar boş boş gezdim.

I had some free time, so I wandered around town. - Biraz boş zamanım vardı, bu yüzden şehri gezdim.

gez
{f} tour

Tom gave me a tour of his house. - Tom bana evini gezdirdi.

I'm looking forward to touring bookstores in the US. - Amerika'daki kitapçılarda gezinmeyi dört gözle bekliyorum.

gez
{f} wandering

I spent an hour wandering before I realised which way I needed to go. - Hangi yola gitmem gerektiğini fark etmeden önce gezinerek bir saat harcadım.

I don't want Tom wandering around the mall by himself. - Tom'un alışveriş merkezinde tek başına gezinmesini istemiyorum.

gez
{f} touring

Tom is touring with Mary's band. - Tom Mary'nin grubuyla geziyor.

Tom is still touring with Mary's band. - Tom hâlâ Mary'nin grubuyla geziyor.

gez
sightsee

I want to get a sightseeing visa. - Bir gezi için vize almak istiyorum.

Do you have any sightseeing tours of this town? - Bu şehirle ilgili gezi turlarınız var mı?

Gez
(Askeri) rear sight
gez
plumb line
gez
cubit
gez
rear sight (of a gun)
gez
backsight
gez
(silah) backsight; (ok) notch
gez
rope with knots at intervals for measuring ground
gez
notch in an arrow
gez
(silah) notch
gez
hindsight
Türkçe - Türkçe

gezin teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

GEZ
(Osmanlı Dönemi) f. Arşın, endaze
GEZ
(Osmanlı Dönemi) Tâlim için yapılmış kısa ok
GEZ
(Osmanlı Dönemi) Okun çentiği
GEZ
(Osmanlı Dönemi) İlgın ağacı
gez
Yapı işlerinde kullanılan çekül
gez
Tüfek, tabanca gibi ateşli silâhlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik
gez
Yer ölçmeye yarar düğümlü ip
gez
Okun, kirişe geçen ucundaki kertik
gez
Talim için yapılmış kısa ok
gez
Okun kirişe geçen ucundaki kertik
gezin