get into a prostrate position, as in submission

listen to the pronunciation of get into a prostrate position, as in submission
İngilizce - Türkçe

get into a prostrate position, as in submission teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bow down
(fiil) boyun eğmek
bow down
ez
prostrate
tükenmiş
prostrate
bitkin
prostrate
yüzükoyun yatırmak
prostrate
Secde etmek, secdeye gitmek
bow down
{f} boyun eğmek

Ona boyun eğmek istemiyorum. - I don't want to bow down to him.

prostrate
{s} ayağına kapanmış
prostrate
{f} perişan etmek
prostrate
{f} yormak
prostrate
(sıfat) yüzükoyun yatmış, perişan, yere serilmiş, bitkin, halsiz, ayağına kapanmış
prostrate
{s} yere serilmiş
prostrate
insafına kalmış
prostrate
{s} yüzükoyun yatmış
prostrate
{f} yere yatırmak
prostrate
{s} yüzükoyun yatan; yüzükoyun kapanmış
prostrate
{f} (birini) yere sermek, yere yıkmak
prostrate
{s} halsiz
prostrate
{f} halsiz bırakmak, güçsüz
İngilizce - İngilizce
bow down
prostrate
get into a prostrate position, as in submission