get free of

listen to the pronunciation of get free of
İngilizce - Türkçe
aradan sıyrılmak
aralarından sıyrılmak
get of
(deyim) get wind of sth. bir söylentiyi duymak ,haber almak,kokusunu duymak
get free of