genellikle hoş karşılanmayan bir durumun aşırılığını anlatır

listen to the pronunciation of genellikle hoş karşılanmayan bir durumun aşırılığını anlatır
Türkçe - Türkçe
dik alası
genellikle hoş karşılanmayan bir durumun aşırılığını anlatır

    Heceleme

    ge·nel·lik·le hoş kar·şı·lan·ma·yan bir du·ru·mun a·şı·rı·lı·ğı·nı an·la·tır

    Günün kelimesi

    oology