game played with rectangular tiles marked with a varying number of dots

listen to the pronunciation of game played with rectangular tiles marked with a varying number of dots
İngilizce - Türkçe

game played with rectangular tiles marked with a varying number of dots teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dominoes
{i} domino oyunu

Tom ve Mary'nin domino oyunu oynadığını gördüm. - I saw Tom and Mary playing a game of dominoes.

dominoes
(isim) domino oyunu
dominoes
domino taşları/domino
İngilizce - İngilizce
{i} dominoes
game played with rectangular tiles marked with a varying number of dots

  Heceleme

  game played with rec·tan·gu·lar tiles marked with a va·ry·ing num·ber of dots

  Türkçe nasıl söylenir

  geym pleyd wîdh rektänggyılır taylz märkt wîdh ı veriîng nʌmbır ıv däts

  Telaffuz

  /ˈgām ˈplād wəᴛʜ rekˈtaɴɢgyələr ˈtīlz ˈmärkt wəᴛʜ ə ˈverēəɴɢ ˈnəmbər əv ˈdäts/ /ˈɡeɪm ˈpleɪd wɪð rɛkˈtæŋɡjəlɜr ˈtaɪlz ˈmɑːrkt wɪð ə ˈvɛriːɪŋ ˈnʌmbɜr əv ˈdɑːts/

  Günün kelimesi

  scut