güvenilirlik

listen to the pronunciation of güvenilirlik
Türkçe - İngilizce
trustworthiness
reliability

In other words, reliability is impossible unless there is a natural warmth. - Diğer bir deyişle, doğal bir sıcaklık olmadığı sürece, güvenilirlik mümkün değildir.

stability
credibility

Tom has credibility problems. - Tom'un güvenilirlik sorunları var.

The lack of credibility of a married writer’s recommendation to remain unmarried is the weak point of the book. - Evli bir yazarın bekar kalma önerisinin güvenilirlik eksikliği kitabın zayıf noktasıdır.

solidity
authenticity
faithfulness
reliability, trustworthiness, credibility
responsibility
(Nükleer Bilimler) confidence
trustfulness
trustingness
integrity
reliableness
staunchness
dependableness
credibleness
reliance of
(Nükleer Bilimler) realibility
bilimsel güvenilirlik
scientific reliability
ekonomik açıdan güvenilirlik
respectability
Türkçe - Türkçe
Güvenilir olma durumu
güvenilirlik