güreşte rakibinin ayaklarını bir ayak oyunu veya vuruşu ile yerden kesmek

listen to the pronunciation of güreşte rakibinin ayaklarını bir ayak oyunu veya vuruşu ile yerden kesmek
Türkçe - Türkçe
budamak
güreşte rakibinin ayaklarını bir ayak oyunu veya vuruşu ile yerden kesmek

    Heceleme

    gü·reş·te ra·ki·bi·nin a·yak·la·rı·nı bir a·yak o·yu·nu ve·ya vu·ru·şu i·le yer·den kes·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    duodenum