güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket

listen to the pronunciation of güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket
Türkçe - Türkçe
oyun
güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket

    Heceleme

    gü·reş·te ra·ki·bi·ni yen·mek i·çin ya·pı·lan tür·lü bi·çim·ler·de şa·şır·tı·cı ha·re·ket

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    jericho