günün şartlarına uymayan; çağın gereksinimlerini karşılamayan

listen to the pronunciation of günün şartlarına uymayan; çağın gereksinimlerini karşılamayan
Türkçe - İngilizce
{s} outworn
{s} outmoded
günün şartlarına uymayan; çağın gereksinimlerini karşılamayan

    Heceleme

    gü·nün şart·la·rı·na uy·ma·yan; ça·ğın ge·rek·si·nim·le·ri·ni kar·şı·la·ma·yan