gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllara verilen ad

listen to the pronunciation of gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllara verilen ad
Türkçe - Türkçe
kaş
gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllara verilen ad

    Heceleme

    göz·le·rin ü·ze·rin·de ke·mer·li bi·rer çiz·gi o·luş·tu·ran kı·sa kıl·la·ra ve·ri·len ad

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    moratorium