gözden geçir

listen to the pronunciation of gözden geçir
Türkçe - İngilizce
go through

I must go through the task by tomorrow. - Yarına kadar görevi gözden geçirmeliyim.

Let's go through it again. - Bunu tekrar gözden geçirelim.

revise

He revised his opinion. - Fikrini gözden geçirdi.

The rule should be revised. - Kural yeniden gözden geçirilmelidir.

review

Please review the contents and provide any appropriate feedback. - Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz.

You must appropriately review the outcome of your bargain. - Pazarlığının sonucunu uygun bir şekilde gözden geçirmelisin.

{f} scanning
{f} scanned
went through
bone up
gone through
{f} run through
overview
gözden geçir