gözden geçir

listen to the pronunciation of gözden geçir
Türkçe - İngilizce
go through

I must go through the task by tomorrow. - Yarına kadar görevi gözden geçirmeliyim.

I'll go through both the good times and the bad with you. - Seninle olan hem iyi hem de kötü zamanları gözden geçireceğim.

revise

He revised his opinion. - Fikrini gözden geçirdi.

He revised his exam paper with attention. - O sınav kağıdını dikkatle gözden geçirdi.

review

Please review the contents and provide any appropriate feedback. - Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz.

We need to review the case. - Davayı gözden geçirmemiz gerekir.

{f} scanning
{f} scanned
went through
bone up
gone through
{f} run through
overview
gözden geçir