from, on or at a specified time

listen to the pronunciation of from, on or at a specified time
İngilizce - Türkçe

from, on or at a specified time teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

as of
-den itibaren
as of
itibarı ile
as of
-den başlayarak
as of
itibaren

Yarından itibaren, bu e-posta adresi geçersiz olacaktır. - As of tomorrow, this e-mail address will be invalid.

O tren istasyonu yarından itibaren kapalı olacak. - That station will be retired as of tomorrow.

as of
olarak

Trajedinin kalbi, bir kısa hikaye olarak, bir çatışmadır. - The heart of the tragedy, as of a short story, is a conflict.

Hala eskisi kadar sık olarak golf oynuyor musun? - Do you still play golf as often as you used to?

as of
başlayarak
İngilizce - İngilizce
as of

All leave is cancelled as of now.

from, on or at a specified time