frighten, threaten; compel by means of threat or force

listen to the pronunciation of frighten, threaten; compel by means of threat or force
İngilizce - Türkçe

frighten, threaten; compel by means of threat or force teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

intimidate
{f} gözünü korkutmak
intimidate
{f} gözünü korkutmak, sindirmek, yıldırmak; gözdağı vermek
intimidate
göz dağı vermek
intimidate
(Askeri) şiddetle ikaz etmek
intimidate
gözdağı vermek
intimidate
(kimise) korkutmak
intimidate
korkut

Tom'un gözünü korkutmasına izin verme. - Don't let Tom intimidate you.

Dan, Linda'yı korkutmaya çalıştı. - Dan tried to intimidate Linda.

intimidate
gözünü korkut,korkut
intimidate
{f} korkutmak
İngilizce - İngilizce
{f} intimidate
frighten, threaten; compel by means of threat or force