frenk

listen to the pronunciation of frenk
Türkçe - İngilizce
frank
formerly European
European
feringi
Frankish
frenk inciri
(Botanik, Bitkibilim) opuntia
frenk inciri
cactus
frenk maydanozu
(Botanik, Bitkibilim) wild chervil
frenk soğanı
(Gıda) garlic chive
frenk soğanı
(Botanik, Bitkibilim,Gıda) chive
frenk üzümü
(Botanik, Bitkibilim) ribes
frenk üzümü
(Botanik, Bitkibilim) ribes rubrum
frenk üzümü
currant

A currant is smaller than a strawberry. - Bir frenk üzümü bir çilekten küçüktür.

frenk arpası
French barley
frenk arpası
pearl barley
frenk asması
woodbine
frenk asması
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: asmagiller) [syn.: frenk asması, Amerikan sarmaşığı] five-fingered ivy, woodbine
frenk asması
virginia creeper
frenk eriği
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: gülgiller,verdiye) [syn.: frenk eriği, aynabakar eriği] greengage plum
frenk inciri
nopal
frenk maydanozu
chervil
frenk mukallitliği
westernization
frenk salatası
(Gıda) endive
frenk salatası
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: kediotugiller) field salad, corn salad, lamb's lettuce
frenk taflanı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: gülgiller,verdiye) Portugal laurel
frenk çam fıstığı ağacı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çamgiller,tennubiye) Corsican pine
frenk üzümü
black currant
frenk üzümü
red currant
frenk inciri
prickly pear
maydanoz frenk
(Gıda) chervil
frenk üzümü
blackcurrant
Türkçe - Türkçe
Anglosakson, Cermen veya Latin ırklarının birinden olan kimse: "Frenklere mahsus, şen, latifeci bir ihtiyarla genç kadına doğru ilerledi."- P. Safa
(Osmanlı Dönemi) Avrupalı. Fransız. Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız!... Ayâ Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetden sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklid edenler, ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki!... siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe, hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz!... Çünki şu surette ittibaınız, milliyet
Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad
Anglosakson, Cermen veya Latin ırklarının birinden olan kimse
Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verdikleri ad
FRENK SAKALI
(Osmanlı Dönemi) Eskiden frenkleri taklid suretiyle bırakılan sakal hakkında kullanılan bir tabirdi. Çeneye gelen kısım uzunca bırakılıp, yukarı tarafları kısa kesilen veya traş edilen sakal demektir
Frenk asması
Asmagillerden, sonbaharda yaprakları güzel bir renk alan süs sarmaşığı (Ampelopsis)
Frenk gömleği
Yakası kravat takmaya uygun, çoğu uzun kollu, ceket veya yelek altına giyilen erkek gömleği
Frenk inciri
Bu bitkinin kalın, dikenli kabuğu olan tatlı yemişi
Frenk inciri
Kaktüsgillerden, yaprakları etli ve yayvan dikenli bir bitki, firavun inciri, Hint inciri (Opuntia ficus-indica)
Frenk maydanozu
Maydanozgillerden, salata ve salçalarda kullanılan bodur ve ıtırlı bir bitki
Frenk menekşesi
Turpgillerden, çiçekleri güzel kokulu bir süs bitkisi türü (Hesperis)
Frenk çileği
Kokusuz, kırmızı iri meyve veren çilek türü
Frenk üzümü
Bu bitkinin daha çok şurubu yapılan, uzun salkım biçiminde, taneleri ufak, kırmızı ve mayhoş yemişi
Frenk üzümü
Taşkırangillerden bir çalı (Fibes nigrum)
Frenk inciri
Hint inciri
Frenk inciri
firavun inciri
frenk