for dear life

listen to the pronunciation of for dear life
İngilizce - Türkçe
bütün kuvvetiyle
{k} vargücüyle
can havli ile
(deyim) canini kurtarmak icin
gayret ederek
canla başla
can havliyle
for life
bir ömür boyu
for life
yaşam boyu

Bazı şirketler işçilerine yaşam boyu bir iş garanti ediyor. - Some companies guarantee their workers a job for life.

for life
ömür boyu

Yargıç onun ömür boyu hapsedileceğini söylediğinde adam sinir krizine girdi. - The man went to pieces when the judge said he would have to go to prison for life.

Tom'a bir devlet cezaevinde ömür boyu hapis cezası verildi. - Tom was imprisoned for life at a state penitentiary.

for life
kaydıhayatla/ şartıyla as long as one lives
for life
müebbet
for dear life