fobiler

listen to the pronunciation of fobiler
Türkçe - İngilizce
phobias
fobi
(Diş Hekimliği) fear
fobi
phobia

Do you have deep sea phobia? - Derin deniz fobisine sahip misin?

He has a peculiar phobia about moths. - Güveler hakkında garip bir fobisi var.

evrensel fobiler
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal phobias
Türkçe - Türkçe

fobiler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

FOBİ
(Osmanlı Dönemi) (Fobya) Fr. Bâzı hal veya şeylere karşı duyulan hastalık halindeki korku
fobi
Güçlü korku
fobi
Belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan olağandışı güçlü korku
fobi
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı
fobiler