flowerbed

listen to the pronunciation of flowerbed
İngilizce - Türkçe
çiçek tarhı
Çiçeklik

Çiçeklikteki güller güzel kokuyor. - The roses in the flowerbed smell good.

Çiçeklikteki böcekleri görmek için eğildi. - He bent over to see insects in the flowerbed.

çiçek tarhi
çiçek yatak
İngilizce - İngilizce
A part of a garden or park where flowers are grown
a bed in which flowers are growing
A flowerbed is an area of ground in a garden or park which has been specially prepared so that flowers can be grown in it. an area of ground, for example in a garden, in which flowers are grown
{i} flower garden, area where flowers are grown
flowerbeds
plural of flowerbed
flowerbed