for the first time in months

listen to the pronunciation of for the first time in months
İngilizce - Türkçe
aylar sonra ilk defa
aylardan sonra ilk defa
aylardan sonra ilk kez
aylar sonra ilk kez
for the time
kısa bir süre için
for the first time in months

  Türkçe nasıl söylenir

  fôr dhi fırst taym în mʌnths

  Telaffuz

  /ˈfôr ᴛʜē ˈfərst ˈtīm ən ˈmənᴛʜs/ /ˈfɔːr ðiː ˈfɜrst ˈtaɪm ɪn ˈmʌnθs/

  Günün kelimesi

  oligopsony