fire support coordination

listen to the pronunciation of fire support coordination
İngilizce - Türkçe
(Askeri) ATEŞ DESTEK KOORDİNASYONU: Destek ateşinin, mevcut silahlar ve uygun vasıtalarla, hedeflere yeteri gibi taarruz edilecek şekilde koordineli planlaması ve hazırlanması
fire support coordination center
(Askeri) Ateş destek koordınasyon merkezi
fire support coordination center
(Askeri) ATEŞ DESTEK KOORDİNASYON MERKEZİ: Bütün ateş destek şekillerinin koordinasyonu ile ilgili muhabere tesisleri ve personelin bir arada toplandıkları tek bir mevki. Ayrıca bak. "supporting arms coordination center"
fire support coordination center
(Askeri) ateş destek koordinasyon merkezi
fire support coordination line
(Askeri) ATEŞ DESTEK KOORDİNASYON HATTI: İlgili kara birliği komutanını, kendi kontrolu altında bulunmayan, fakat cari taktik harekata etki edebilecek olan ateş kontrolunu temin için oluşturduğu hat. Ateş destek koordinasyon hattı, yüzey hedeflerine karşı herhangi bir çeşit mühimmat kullanan kara, hava ve deniz hava sistemlerinin ateşlerini koordine etmekte kullanılır. Ateş destek koordinasyon hattının iyi seçilebilir arazi şekillerini takip etmesi gerekir. Ateş destek koordinasyon hattının oluşturulması, normal olarak ilgili taktik hava komutanı ve diğer destek unsurları ile koordine edilir. Destek unsurları kara kuvvet komutanı ile bir ön koordinasyon olmaksızın ateş destek koordinasyon hattının ilerisindeki hedeflere taarruz edebilirler, fakat bu taarruzun hat üzerinde ve gerisinde sathi etkileri olmamalıdır. Bu hat gerisinde bulunan sathi hedeflere karşı taarruzlar ilgili kara kuvvet komutanı ile koordine edilmelidir. FSCL olarak ta bilinir
fire support coordination line
(Askeri) Ateş destek koordine hattı
fire support coordination line
(Askeri) ateş desteği koordinasyon hattı
fire coordination
(Askeri) ATEŞİN KOORDİNE EDİLMESİ, ATEŞ KOORDİNASYONU, ATIŞ KOORDİNESİ (DZ.): Ateşin, hedefler uygun bir silah veya silah grubu tarafından yeterince dövülecek şekilde planlanması ve icrası. Bak. "fire support coordination"
fire support coordination

  Heceleme

  fire sup·port co·or·di·na·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  fayr sıpôrt kōôrdıneyşın

  Telaffuz

  /ˈfīr səˈpôrt kōˌôrdənˈāsʜən/ /ˈfaɪr səˈpɔːrt koʊˌɔːrdənˈeɪʃən/

  Günün kelimesi

  subdolous