fire support coordination line

listen to the pronunciation of fire support coordination line
İngilizce - Türkçe
(Askeri) ATEŞ DESTEK KOORDİNASYON HATTI: İlgili kara birliği komutanını, kendi kontrolu altında bulunmayan, fakat cari taktik harekata etki edebilecek olan ateş kontrolunu temin için oluşturduğu hat. Ateş destek koordinasyon hattı, yüzey hedeflerine karşı herhangi bir çeşit mühimmat kullanan kara, hava ve deniz hava sistemlerinin ateşlerini koordine etmekte kullanılır. Ateş destek koordinasyon hattının iyi seçilebilir arazi şekillerini takip etmesi gerekir. Ateş destek koordinasyon hattının oluşturulması, normal olarak ilgili taktik hava komutanı ve diğer destek unsurları ile koordine edilir. Destek unsurları kara kuvvet komutanı ile bir ön koordinasyon olmaksızın ateş destek koordinasyon hattının ilerisindeki hedeflere taarruz edebilirler, fakat bu taarruzun hat üzerinde ve gerisinde sathi etkileri olmamalıdır. Bu hat gerisinde bulunan sathi hedeflere karşı taarruzlar ilgili kara kuvvet komutanı ile koordine edilmelidir. FSCL olarak ta bilinir
(Askeri) Ateş destek koordine hattı
(Askeri) ateş desteği koordinasyon hattı
fire coordination line
(Askeri) ATEŞ KOORDİNASYON HATTI: İki kuvvet arasında bulunan ve ilgili kuvvetlerle koordinasyon yapılmadan ötesine ateş açılmayacak olan hat
fire support coordination
(Askeri) ATEŞ DESTEK KOORDİNASYONU: Destek ateşinin, mevcut silahlar ve uygun vasıtalarla, hedeflere yeteri gibi taarruz edilecek şekilde koordineli planlaması ve hazırlanması
fire support coordination line

  Heceleme

  fire sup·port co·or·di·na·tion line

  Türkçe nasıl söylenir

  fayr sıpôrt kōôrdıneyşın layn

  Telaffuz

  /ˈfīr səˈpôrt kōˌôrdənˈāsʜən ˈlīn/ /ˈfaɪr səˈpɔːrt koʊˌɔːrdənˈeɪʃən ˈlaɪn/

  Günün kelimesi

  antebellum