festival, pageant, public celebration

listen to the pronunciation of festival, pageant, public celebration
İngilizce - Türkçe

festival, pageant, public celebration teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

carnival
karnaval

Rio karnavalı şubat ayında yapılır. - Rio's carnival is held in February.

Bu gece Tom'la karnavala gittiğini düşünüyordum. - I thought you were going to the carnival with Tom tonight.

carnival
{i} gezici sirk veya fuar
carnival
(Sosyoloji, Toplumbilim) karnaval (bak)
carnival
{i} festival
carnival
şenlik
carnival
Katolik ve Ortodokslann büyük perhizden önce gelen eğlence zamanı
carnival
{i} eğlence
carnival
{i} büyük spor olayı
İngilizce - İngilizce
{i} carnival
festival, pageant, public celebration