felsefi

listen to the pronunciation of felsefi
Türkçe - Türkçe
Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin: "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir."- Anayasa
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
FELSEFÎ
(Osmanlı Dönemi) Felsefeye mensub ve felsefe ile alâkalı
felsefi