febrifuge

listen to the pronunciation of febrifuge
febrifuge

  Heceleme

  feb·ri·fuge

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ 'fe-br&-"fyüj ] (noun.) 1686. French fébrifuge, probably from New Latin febrifuga, from Late Latin febrifuga, febrifugia centaury, from febri- + Late Latin -fuga -fuge.

  Günün kelimesi

  french leave