any medicine that lowers body temperature to prevent or alleviate fever

listen to the pronunciation of any medicine that lowers body temperature to prevent or alleviate fever
İngilizce - Türkçe

any medicine that lowers body temperature to prevent or alleviate fever teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

febrifuge
ateş düşürücü ilaç

Size bir ateş düşürücü ilaç yazacağım. - I will prescribe a febrifuge to you.

febrifuge
(isim) ateş düşürücü ilaç
febrifuge
(Tıp) Ateş düşüren
İngilizce - İngilizce
Antipyretic
febrifuge
any medicine that lowers body temperature to prevent or alleviate fever

  Heceleme

  a·ny me·di·cine that lowers bo·dy tem·pe·ra·ture to pre·vent or al·le·vi·ate fe·ver

  Türkçe nasıl söylenir

  eni medısın dhıt lōırz bädi temprıçır tı privent ır ılivieyt fivır

  Telaffuz

  /ˈenē ˈmedəsən ᴛʜət ˈlōərz ˈbädē ˈtemprəʧər tə prēˈvent ər əˈlēvēˌāt ˈfēvər/ /ˈɛniː ˈmɛdəsən ðət ˈloʊɜrz ˈbɑːdiː ˈtɛmprəʧɜr tə priːˈvɛnt ɜr əˈliːviːˌeɪt ˈfiːvɜr/

  Günün kelimesi

  somnolent