familiarization

listen to the pronunciation of familiarization
İngilizce - Türkçe
alışma
alıştırma
{i} tanıma
{i} tanıtma
familiarization trip
(Turizm) tanıtma gezisi
familiarization job training
(Askeri) GÖREVE ALIŞTIRMA EĞİTİMİ (HV.): Tam bir hava kuvveti ihtisas kodu şartı konmaksızın Amerikan Hava Kuvvetlerinde uygulanan normal görev başı eğitimi. Bu terimin kullanılmasının nedeni; yabancı hava kuvvetlerinin Amerikan Hava Kuvvetleri personel sınıflandırma sistemine pek nadir uymaları ve dolayısıyla meslekte tekamülü, meslek sahası numaralı yükselme sistemiyle ölçmemeleridir Göreve alıştırma eğitimi; öğrencilerin bir hava kuvveti ihtisas kodu almak için Amerikan Hava Kuvvetleri standartlarına uymadan belirli teçhizat sistem veya kalemlerinin çalışma ve bakımına alışmaları sağlanacak Şekilde programlanmıştır
familiarization training
(Askeri) ALIŞTIRMA EĞİTİMİ (HV.): Temel teknik bilgiye sahip kimselere belirli bir sistemi tanıtmak için gösterilen münferit eğitim
familiarize
{f} (bir şeyi) herkese tanıtmak
familiarize
herkese tanıtmak
familiarize
alıştır
familiarize
{f} ilişki kurmak
familiarize
familiarize oneself with poetry şiirle aşinalık peyda etmek
familiarize
familiarize tanıt
familiarize
tanıtmak

Bizim gizlilik politikalarımız ile kendinizi tanıtmak için lütfen bir dakika ayırın. - Please take a moment to familiarize yourself with our privacy policies.

familiarize
alıştırmak
familiarize
tanımak, ilişki kurmak
İngilizce - İngilizce
The act or process of making familiar; the result of becoming familiar; as, familiarization with scenes of blood
{i} process of becoming well acquainted; becoming familiar with something; publicizing; act of making something common knowledge (also familiarisation)
The act, process or result of familiarizing
the experience of becoming familiar with something
fam
familiarize
To make, or become familiar with something or someone
familiarize
{v} to habituate, to accustom
familiarisation
the experience of becoming familiar with something
familiarisation
{i} process of becoming well acquainted; becoming familiar with something; publicizing; act of making something common knowledge (also familiarization)
familiarize
make familiar or acquainted; "you should acquaint yourself with your new computer"; "We familiarized ourselves with the new surroundings
familiarize
{f} cause to be acquainted, accustom; make familiar; make something well known, publicize (also familiarise)
familiarize
make familiar or acquainted; "you should acquaint yourself with your new computer"; "We familiarized ourselves with the new surroundings"
familiarize
To make acquainted, or skilled, by practice or study; as, to familiarize one's self with a business, a book, or a science
familiarize
fa·mil·iar·ize familiarizes familiarizing familiarized in BRIT, also use familiarise If you familiarize yourself with something, or if someone familiarizes you with it, you learn about it and start to understand it. I was expected to familiarise myself with the keyboard The goal of the experiment was to familiarize the people with the new laws. familiarize yourself/sb with sth to learn about something so that you understand it, or to teach someone else about something so that they understand it
familiarize
To make familiar or intimate; to habituate; to accustom; to make well known by practice or converse; as, to familiarize one's self with scenes of distress
familiarization