faks

listen to the pronunciation of faks
Türkçe - İngilizce
fax

Tom is sending a fax. - Tom bir faks gönderiyor.

I'd like to fax this to Japan. - Ben, bunu Japonya'ya fakslamak istiyorum.

faximile
fax, message sent or received through a fax machine
fax; fax machine
fax machine

When was the last time you used a fax machine? - En son ne zaman bir faks makinesi kullandın?

This telephone is connected to the fax machine. - Bu telefon faks makinesine bağlıdır.

{i} facsimile
facsimile machine
telefaks
telecopy
telefax
faks kağıdı
Fax paper
faks göndermek
send somebody a fax
faks göndermek
to send (sb) a fax
faks yoluyla mesaj göndermek istiyorum
I'd like to send a message by fax
faks çekmek
to send (someone) a fax, fax (someone)
faks/kopya/tıpkı basım
(Askeri) facsimile
giden faks
(Bilgisayar) outgoing fax
bilinmeyen faks göndericisi
(Bilgisayar) unknown fax sender
bilinmeyen faks makinesi
(Bilgisayar) unknown fax machine
birincil faks
(Bilgisayar) primary fax
bu benim faks numaram
This is my fax number
elektronik faks
(Bilgisayar) electronic fax
giden faks sayısı
(Bilgisayar) outbound faxes
kolayca faks gönder
(Bilgisayar) fax friendly
microsoft faks hizmetleri
(Bilgisayar) microsoft fax services
microsoft faks isteği
(Bilgisayar) microsoft fax request
microsoft faks sihirbazı
(Bilgisayar) microsoft fax wizard
pixel faks kapak sayfası
(Bilgisayar) pixel fax cover
taktik dijital faks
(Askeri) tactical digital facsimile
tarama ve faks
(Bilgisayar) scan and fax
yeni faks
(Bilgisayar) new fax
zarif faks
(Bilgisayar) elegant fax
zarif faks dot
(Bilgisayar) elegant fax dot
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (FEKUS) Ölmek
(Osmanlı Dönemi) İfsat etmek
(Osmanlı Dönemi) Kırmak, kesr
Belge geçer
Belgegeçer
Kırmak
İngilizce - Türkçe

faks teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

faks kağıdı
Facsimile paper