fake smile, false smile, disingenuous smile

listen to the pronunciation of fake smile, false smile, disingenuous smile
İngilizce - İngilizce
phoney smile
fake smile, false smile, disingenuous smile