fake smile, false smile, disingenuous smile

listen to the pronunciation of fake smile, false smile, disingenuous smile
Englisch - Englisch
phoney smile
fake smile, false smile, disingenuous smile
Favoriten