faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye başlamak, yeraltına kaymak

listen to the pronunciation of faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye başlamak, yeraltına kaymak
Türkçe - İngilizce
go underground
faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye başlamak, yeraltına kaymak

    Heceleme

    fa·a·li·yet·le·ri·ni giz·li o·la·rak sür·dür·me·ye baş·la·mak, ye·ral·tı·na kay·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    vulpine