fıtri

listen to the pronunciation of fıtri
Türkçe - İngilizce
native, innate
native
inherent
innate
natural
connate
connatural
congenital
(Sosyoloji, Toplumbilim) natal
fıtri güç
secret-concealed-natural power
Türkçe - Türkçe
Doğuştan
Yaradılışla ilgili, yaradılıştan, doğuştan (olan)
FITRÎ
(Osmanlı Dönemi) Doğuştan, yaradılıştan, fıtrata âit ve müteallik. Hayat kanunlarına uygun.(Evet Hz. Muhammed'in (A.S.M.) getirdiği şeriatın hakaikı, fıtratın kanunlarındaki müvazeneyi muhafaza etmiştir. İçtimaiyatın râbıtalarına lâzım gelen münasebetleri ihlâl etmemiştir. Zaman uzadıkça aralarında ittisal peyda olmuştur. Bundan anlaşılır ki; İslâmiyet nev'-i beşer için fıtrî bir dindir. Ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden yegâne bir âmildir. S.)
fıtrî
(Osmanlı Dönemi) doğuştan, yaratılıştan, fıtrata âit ve yaratılışla ilgili
fıtri