extremely disorganized or in disarray

listen to the pronunciation of extremely disorganized or in disarray
İngilizce - Türkçe

extremely disorganized or in disarray teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

chaotic
kaotik

Durum kaotik hale geldi. - The situation became chaotic.

Bu çok kaotik bir durum. - It's a very chaotic situation.

chaotic
altüst
chaotic
karmakarışık

O biraz karmakarışıktı. - It was a little chaotic.

O biraz karmakarışıktı. - It's been kind of chaotic.

chaotic
Hercümerç
chaotic
{s} karmakarışık, düzensiz
chaotic
{s} karman çorman
chaotic
(sıfat) karmakarışık, karman çorman, düzensiz
chaotic
chaotically karmakarışık bir şekilde
İngilizce - İngilizce
chaotic
extremely disorganized or in disarray

  Heceleme

  ex·treme·ly dis·or·gan·ized or in dis·ar·ray

  Türkçe nasıl söylenir

  îkstrimli dîsôrgınayzd ır în dîsırey

  Telaffuz

  /əkˈstrēmlē dəsˈôrgəˌnīzd ər ən ˌdəsəˈrā/ /ɪkˈstriːmliː dɪsˈɔːrɡəˌnaɪzd ɜr ɪn ˌdɪsəˈreɪ/

  Günün kelimesi

  horrent