certificate of quality conformity

listen to the pronunciation of certificate of quality conformity
İngilizce - Türkçe
kalite uygunluk belgesi
certificate of quality
kalite belgesi
certificate of conformity
uygunluk belgesi
certificate of quality conformity

  Heceleme

  cer·ti·fi·cate of qua·li·ty con·for·mi·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  sırtîfîkıt ıv kwälıti kınfôrmıti

  Telaffuz

  /sərˈtəfəkət əv ˈkwälətē kənˈfôrmətē/ /sɜrˈtɪfɪkət əv ˈkwɑːlətiː kənˈfɔːrmətiː/