extra, supplemental

listen to the pronunciation of extra, supplemental
İngilizce - Türkçe

extra, supplemental teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

additional
{s} biraz daha, ilave edilen, eklenilen
additional
{s} fazladan

Üye olmayanlar fazladan 50 dolar öder. - Non-members pay an additional 50 dollars.

Fazladan detaylar hemen mevcut değil. - Additional details weren't immediately available.

additional
eklenilen
additional
ilaveten
additional
açıktan
additional
ekstra

Ekstra yetenekli insanlara ihtiyacımız var. - We need additional talented people.

Planımızın bir sürü ekstra avantajları var. - Our plan has lots of additional advantages.

additional
ek
additional
{s} ilave

Araştırmalar, temel barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanır karşılanmaz, ilave zenginliğin mutluluğa çok az şey kattığını gösteriyor. - Studies show that once the basic needs of shelter and food are met, additional wealth adds very little to happiness.

Hızlandırılmış teslim ilave on dolara mal olacak. - Expedited delivery will cost an additional ten dollars.

additional
{s} ilave edilen
additional
{s} katma
İngilizce - İngilizce
{s} additional
extra, supplemental