existing or coming before

listen to the pronunciation of existing or coming before
İngilizce - Türkçe

existing or coming before teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

preceding
{s} önce gelen
preceding
yukarıda gösterilen
preceding
{s} -den önceki; önde bulunan
preceding
the preceding bundan evvelki
preceding
önde bulunan
preceding
önceki

Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi. - The index rose 4% from the preceding month.

Benim görüşümün temel noktasını önceki sayfalarda ifade ettim. - The essential points of my argument have been expressed in the preceding pages.

preceding
{f} önce gel
preceding
başlat/önce gel
preceding
takip edilen
İngilizce - İngilizce
preceding(a)
preceding
existing or coming before

  Heceleme

  existing or com·ing be·fore

  Türkçe nasıl söylenir

  îgzîstîng ır kʌmîng bîfôr

  Telaffuz

  /əgˈzəstəɴɢ ər ˈkəməɴɢ bəˈfôr/ /ɪɡˈzɪstɪŋ ɜr ˈkʌmɪŋ bɪˈfɔːr/