evren

listen to the pronunciation of evren
Türkçe - İngilizce
universe

Mathematics is the part of science you could continue to do if you woke up tomorrow and discovered the universe was gone. - Matematik, yarın kalkarsan ve evrenin gittiğini keşfedersen yapmaya devam edebileceğin, bilimin bir parçasıdır.

There are many galaxies in the universe. - Evrende birçok gökada var.

the infinite
(Dilbilim) population
nature
dragon
(isim) Universe, cosmos
creation
universe, cosmos " kâinat, kozmos; dragon" ejderha
system
macrocosm
cosmos

You should know the Earth isn't the centre of the cosmos. - Dünyanın evrenin merkezi olmadığını bilmelisin.

Cosmos is the antithesis of chaos. - Evren kaosun antitezidir.

universe, creation
the universe
evren bilim
cosmology
evren bilimiyle ilgili, kozmolojik
about the science of the universe, the cosmological
evren doğumu
the birth of the universe
evren gözerimi
(Astronomi) horizon of the universe
evren ufku
(Astronomi) horizon of the universe
evren ışını
cosmic ray
sonlu evren
(Bilgisayar,İstatistik) finite population
sürekli evren
(Bilgisayar,Teknik) continuous population
birincil evren ışınları
(Astronomi) primary cosmic rays
küçük evren
microcosm
Türkçe - Türkçe
Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar: "Yemeyi, içmeyi, konuşmayı, düşmanlarımı, dostlarımı, orta malı hislerimi ve evreni unuttum."- R. H. Karay
Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam
Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner
Kişinin içinde yaşadığı, ilişkide bulunduğu ortam: "Kendi evrenine dalmış olan Halim, ürkerek sıçradı, bir adım geriye attı."- A. İlhan
kozmos
kainat

Kainat kocaman bir okul. - Evren kocaman bir okul.

evren bilimi
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
evren bilimi
Evrenin oluşumunu, yapısını inceleyen felsefe ve bilimsel öğreti
evren bilimsel
Evren bilimiyle ilgili, kozmolojik
evren doğumu
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
evren pulu
Mika
evren