esirlik

listen to the pronunciation of esirlik
Türkçe - İngilizce
bondage
captivity; slavery, bondage
captivity; slavery
enthrallment
enthrall
esir
{i} captive

Tom is still being held captive. - Tom hâlâ esir tutuluyor.

In living through these uncertain times, it is necessary to be flexible and not be a captive to traditional values. - Bu belirsiz zamanlarda yaşamada, esnek olmak ve geleneksel değerlere esir olmamak gerekmektedir.

esir
{i} prisoner

I'm being held prisoner. - Ben esir tutuluyorum.

Tom is now being held prisoner. - Tom artık esir tutuluyor.

esir
bondslave
esir
bondman
esir
{i} thrall
esir
{i} slave
esir
aether
esir
prisoner of war
esir
serf
esir
villein
esir
ether
esir
bond slave
esir
devotee
esir
in chains
esir
helot
esir
captors
esir
(Hukuk) captive, prisoner of war
esir
(kadın) bondwoman
esir
bondswoman
esir
capture

Five hundred British soldiers had been captured. - Beş yüz İngiliz askeri esir edildi.

Tom has been captured by the enemy. - Tom düşman tarafından esir alındı.

esir
prisoner of war, captive " tutsak; slave" köle
esir
prisoner of war, captive
esir
bondsman
esir
enslaved
Türkçe - Türkçe
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik: "Ayaklarımızdaki zincirler, esirliğin ağır ve cefalı şarkılarını söyleyecektir."- R. E. Ünaydın
(Osmanlı Dönemi) esâret
ESİR
(Osmanlı Dönemi) Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan lâtif madde. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına vasıtalık eden madde. Görülmeyen ve varlığı bütün ehl-i ilimce kabul edilen lâtif, rakik, elâstikiyeti hâiz seyyal madde."İkisi de birbirine bitişikti, sonra ayrı ettik." mânasında olan $nın ifadesine nazaran, manzume-i şemsiye ile arz, dest-i kudretin madde-i esiriyeden yoğurmuş olduğu bir hamur şeklinde imiş. Madde-i esiriye, mevcudata nazaran akıcı bir su gibi mevcudatın aralarına nüfuz etmiş bir mad
Esir
(Osmanlı Dönemi) PAYZEN
Esir
(Osmanlı Dönemi) GİRİFTE
esir
(Osmanlı Dönemi) bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan lâtif madde, elektrik, ışık ve sıcaklığın yayılmasına vasıtalık eden madde
esir
Hava
esir
Eskiden uzay boşluğunu doldurduğu varsayılan esnek madde
esir
Eskilere göre dünya atmosferinin ötesindeki boşlukları dolduran çok uçucu akışkan
esir
Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün evreni doldurduğu var sayılan, ağırlığı olmayan, ısı ve ışığı ileten töz (cevher)
esir
Köle
esir
Tutsak
esir
Atmosferin ötesindeki boşluğu doldurduğu varsayılan uçucu, akışkan madde
esir
Bir düşünceye veya bir kimseye körü körüne bağlı olan kimse
esirlik