equal in worth or value, equal in importance; corresponding

listen to the pronunciation of equal in worth or value, equal in importance; corresponding
İngilizce - Türkçe

equal in worth or value, equal in importance; corresponding teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

equivalent
{s} eşdeğer

Okuma birinin kendi kafası yerine başka birinin kafasıyla düşünmeye eşdeğerdir. - Reading is equivalent to thinking with someone else's head instead of with one's own.

Meditasyonun Türkçe eşdeğeri nedir? - What is the Turkish equivalent of meditation?

equivalent
{i} eşitlik
equivalent
ekivalan
equivalent
denk

Onun ricası bir emre denkti. - His request was equivalent to an order.

equivalent
karşılık

Bir kilo ketçap, iki kilo domatese karşılık gelir. - A kilo of ketchup is equivalent to two kilos of tomatoes.

eq
[ Emotional ıntelligence Quotient (EQ) ] Duygusal zeka bölümü
eq
Duygusal zeka veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama , sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zeka'nin tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Bazı psikologlar, duygusal zeka ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler
equivalent
tekabül
equivalent
{i} bedel
equivalent
{s} eşit

İki çocuğun yaşları toplandığında babalarınkine eşit oluyordu. - The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.

A, B'ye eşittir önermesi, Eğer ve yalnızca eğer B doğruysa A doğrudur ile aynı anlama gelmektedir. - A is equivalent to B has the same meaning as A is true if and only if B is true.

equivalent
equivalence eşdeğerlik
equivalent
muadil olan şey
equivalent
denklik
equivalent
eşit miktar
İngilizce - İngilizce
{s} equivalent
eq
equal in worth or value, equal in importance; corresponding