you can refer to a collection of valuable objects as a treasure trove

listen to the pronunciation of you can refer to a collection of valuable objects as a treasure trove
English - Turkish

Definition of you can refer to a collection of valuable objects as a treasure trove in English Turkish dictionary

treasure trove
sahipsiz hazine
treasure trove
sahipsiz hazine/define
treasure trove
sahibi bilinmeyen define
treasure trove
zengin kaynak
English - English
treasure trove
you can refer to a collection of valuable objects as a treasure trove

  Hyphenation

  you Can refer to a col·lec·tion of va·lu·a·ble objects as a treas·ure trove

  Turkish pronunciation

  yu kın rıfır tı ı kılekşın ıv välyubıl ıbceks äz ı trejır trōv

  Pronunciation

  /ˈyo͞o kən rəˈfər tə ə kəˈleksʜən əv ˈvalyo͞obəl əbˈʤeks ˈaz ə ˈtreᴢʜər ˈtrōv/ /ˈjuː kən rəˈfɜr tə ə kəˈlɛkʃən əv ˈvæljuːbəl əbˈʤɛks ˈæz ə ˈtrɛʒɜr ˈtroʊv/
Favorites