yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek

listen to the pronunciation of yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
Turkish - Turkish
kavuşmak
yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek

    Hyphenation

    yok·lu·ğu çe·ki·len ve·ya çok is·te·nen bir şe·ye e·riş·mek, o·nu el·de et·mek

    Pronunciation

    Word of the day

    alfresco
Favorites