yeterince

listen to the pronunciation of yeterince
Turkish - English
enough

Is the central heating warm enough in the winter? - Merkezi ısıtma kışın yeterince ısıtıyor mu?

Twitter is not good enough. - Twitter yeterince iyi değil.

adequately

Everyone should prepare adequately. - Herkesin yeterince hazırlanması gerekir.

in detail
enough, sufficiently
enough, sufficient, adequate
sufficiently

Yet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand. - Ancak Japonya hâlâ diğer ülkeler tarafından yeterince anlaşılamamıştır, ve Japonlar, aynı şekilde, yabancıları anlamayı zor bulmuştur.

Tom didn't thank Mary sufficiently. - Tom Mary'ye yeterince teşekkür etmedi.

adequately, sufficiently, enough
decently
yeterince değer vermemek
underrate
yeterince fark gözetmeyen
sweeping
yeterince insan olmak
man
yeterince sıkı
hard enough
yeterince aptal
(deyim) fool enough
yeterince aydınlık
bright enough
yeterince açık
clear enough
yeterince ağır
heavy enough
yeterince büyük
big enough
yeterince cesur
brave enough
yeterince doldurmama
undercharge
yeterince dürtülenmemiş
underchallenged
yeterince düz
flat enough
yeterince gelişmemiş
(deyim,Konuşma Dili) in embryo
yeterince geniş
large enough
yeterince geniş
huge enough
yeterince geniş
wide enough
yeterince güdülenmemiş
underchallenged
yeterince hafif
light enough
yeterince hızlı
fast enough
yeterince ince
thin enough
yeterince iyi
good enough

In art, as in love, instinct is good enough. - Sanatta, aşktaki gibi, içgüdü yeterince iyidir.

Twitter is not good enough. - Twitter yeterince iyi değil.

yeterince iyi
well enough

He can read well enough. - O yeterince iyi okuyabilir.

I know it well enough. - Ben onu yeterince iyi tanıyorum.

yeterince kalın
thick enough
yeterince karanlık
dark enough
yeterince keskin
sharp enough
yeterince kuru
dry enough
yeterince küçük
small enough
yeterince kısa
short enough
yeterince makul
fair enough
yeterince motive olmamış
underchallenged
yeterince olmak
go round
yeterince olmak
go around
yeterince pişirilmek
be done
yeterince pişirmemek
undercook
yeterince pişmemiş
This is not cooked enough
yeterince saf
pure enough
yeterince sert
firm enough
yeterince soğuk
cold enough
yeterince sıcak
hot enough
yeterince sıcak
warm enough
yeterince sıktı
(Konuşma Dili) have had enough
yeterince tatlı
sweet enough
yeterince temiz değil
It's not clean enough
yeterince teşvik edilmemiş
underchallenged
yeterince uyarılmamış
underchallenged
yeterince uzun
long enough
yeterince uzun
tall enough
yeterince verimli
fertile enough
yeterince yaşlı
old enough
yeterince yumuşak
soft enough
yeterince yuvarlak
round enough
yeterince yırtıcı
fierce enough
yeterince zeki
clever enough
yeterince zengin
rich enough
yeterince çabuk
soon enough

That's not soon enough. - Bu yeterince çabuk değil.

Tom didn't accelerate soon enough. - Tom yeterince çabuk hızlanmadı.

yeterince çabuk
quick enough
yeterince ıslak
wet enough
yeterince şanslı
lucky enough
yeterince şişman
fat enough
Turkish - Turkish
Gerektiği kadar, gereğince, istenildiği kadar, yeter sayıda: "Rahmi psikolojik savaş sessizliğini yeterince uzattıktan sonra özür diler gibi konuştu."- T. Buğra
Gerektiği kadar, gereğince, istenildiği kadar; yeter sayıda
yeterince
Favorites