yeni doğan kuzuları soğuktan korumak için yapılan çukur

listen to the pronunciation of yeni doğan kuzuları soğuktan korumak için yapılan çukur
Turkish - Turkish
kalafat
yeni doğan kuzuları soğuktan korumak için yapılan çukur

    Hyphenation

    ye·ni do·ğan ku·zu·la·rı so·ğuk·tan ko·ru·mak i·çin ya·pı·lan çu·kur

    Pronunciation

    Word of the day

    acumen
Favorites